Vervolgcontroles en Centering Pregnancy

Na je eerste controle volgen er verschillende vervolgcontroles bij Centrum voor Verloskunde ROOS. Deze controles kunnen individueel plaatsvinden, maar je kunt ook kiezen voor zwangerschapscontroles in groepsverband. Nadat je zwangerschapscontroles zijn uitgevoerd, kun je tijdens onze Centering Pregnancy informatie ontvangen in een groep met andere zwangere vrouwen.

Individueel

In indivuduele zwangerschapscontroles onderzoeken onze verloskundigen de groei van je baarmoeder en wordt de verdere ontwikkeling van de zwangerschap in de gaten gehouden. Na de intake kijken we in het wekelijkse overleg met de gynaecologen  of je bij de verloskundige kan blijven of dat je voor de controles naar de gynaecoloog moet. Er wordt een individueel zorgplan opgesteld. Deze controles vinden individueel plaats.

Centering Pregnancy

Er zijn ook controleafspraken die niet individueel plaats hoeven te vinden. Daarom is Centrum voor Verloskunde ROOS in 2015 gestart met Centering Pregnancy: dit is een andere vorm van zwangerschapscontrole en –begeleiding. Wil je meer weten over jouw zwangerschap, de bevalling en het kraambed, dan kun je samen met andere zwangere vrouwen voorlichting en begeleiding ontvangen. Dit gebeurt in groepsverband, samen met tien tot twaalf andere zwangere vrouwen die in dezelfde periode als jij zijn uitgerekend.

Je komt negen keer samen met je groep. De achtste bijeenkomst is bij 34 tot 38 weken zwangerschap. Daarna kom je de laatste paar keer weer op de gewone, individuele controle tot je gaat bevallen. De laatste bijeenkomst is één maand nadat de laatste zwangere vrouw uit de groep bevallen is. De groep bepaalt zelf wanneer en hoe vaak de partners mee mogen komen. Wil je meer weten over deze vernieuwende manier van zwangerschapscontroles? Neem contact met ons op of kijk op de website van Centering Healthcare.

Hier kunnen jullie ons vinden


Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
T. (0165) 55 56 76
F. (0165) 39 67 63
M. info@verloskundigenroosendaal.nl