Over ons

Centrum voor Verloskunde ROOS is een deskundig en laagdrempelig verloskundig centrum in Roosendaal (in het Poortgebouw voor het Bravis ziekenhuis). Dankzij een intensieve samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen en echoscopisten is ons centrum dé plek waar alle verloskundige zorg samenkomt. Wij werken voor zwangere vrouwen in de wijde omgeving van Roosendaal, waaronder ook Wouw, Wouwse Plantage, Heerle, Moerstraten, Nispen, Zegge en de Vlaamse gemeente Essen.

Maak kennis met Centrum voor Verloskunde ROOS in Roosendaal

Maak kennis met ons!

M

Scholing en training

Lian van Iersel, verloskundige uit team rood, geeft naast haar werk als verloskundige in Roosendaal ook nog scholingen aan collega-verloskundigen en kraamverzorgenden. Zo blijven zowel collega’s van andere praktijken als wijzelf helemaal up-to-date van de laatste ontwikkelingen!

Wetenschappelijk onderzoek en scholing

De verloskundigen van Centrum voor Verloskunde ROOS in Roosendaal nemen deel aan diverse werkgroepen, nascholingen en wetenschappelijke onderzoeken. Elke verloskundige kent hierdoor haar kwaliteiten en laat de praktijk hier de vruchten van plukken. Alle verloskundigen melden hun bijscholingen en andere inspanningen voor het vergroten van de kwaliteit van zorg in het Kwaliteitsregister Verloskundigen. Daarnaast nemen we deel aan diverse onderzoeken, zoals het project Mind2Care van het Erasmus MC. Hierbij wordt onderzocht wat de redenen zijn van vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht. Hoe zijn de leefomstandigheden van de moeder geweest? Hierbij wordt ook gekeken naar psychopathologie, psychosociale problemen en gebruik van verdovende of verslavende middelen door de moeder. Een ander project is het ReproQ. Dit is een tevredenheidsonderzoek, dat door het Erasmus MC en het Utrecht MC is ontwikkeld, getest en gevalideerd in vier regio’s. Doen wij weer mee aan een onderzoek, dan hoort u ervan op de praktijk, en kan u gevraagd worden of u mee wilt doen.

Kwaliteitsregister Verloskundigen

De verloskundigen van Centrum voor Verloskunde ROOS vinden het heel belangrijk om kwalitatief goede zorg te leveren. Daarom staat onze praktijk ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Verloskundigen van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV). 

Samenwerking verloskundigen, gynaecologen en echoscopisten

Je staat onder begeleiding van een verloskundige als het kan en je komt onder behandeling van de gynaecoloog als het moet. De gynaecologen van Bravis Ziekenhuis die zorg rondom de geboorte als specialisatie hebben, houden regelmatig spreekuur bij Centrum voor Verloskunde ROOS. Onze verloskundigen werken hierbij nauw samen met de gynaecologen en we werken met één gezamenlijk verloskundig dossier, zodat we altijd over dezelfde gegevens beschikken. Onze verloskundigen in Roosendaal worden ondersteund door waarneemsters en assistenten. Bovendien kun je in ons centrum ook alle echo’s laten maken door ervaren echoscopisten. Medische echo’s worden gemaakt door onze eigen echoscopiste of een echoscopiste van het ziekenhuis; pretecho’s worden uitgevoerd door Babylook.