Geboorteaangifte

Wanneer je zoon of dochter geboren is, moet je dit binnen drie dagen na de geboortedag aangeven bij de gemeente waarin je kindje is geboren. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt. Meestal doet de vader de aangifte. Kan dat om een of andere reden niet, dan moet de aangifte gedaan worden door iemand die bij de bevalling aanwezig was. In veel gevallen kun je de geboorteaangifte tegenwoordig digitaal doen, maar je kunt ook langsgaan bij het gemeentehuis.

Aangifte Bravis Moeder & Kindcentrum

Is je kindje geboren in het Bravis Moeder & Kindcentrum, dan kun je in dit centrum de geboorte aangeven. Je kunt ook binnen de 3 dagen na geboorte digitaal aangifte doen via de website van gemeente Bergen op Zoom. 

Aangifte in België

Het werkgebied van Centrum voor Verloskunde ROOS strekt zich ook tot de Vlaamse gemeente Essen. Is je kindje in deze gemeente geboren? Dan doe je geboorteaangifte bij de afdeling Burgerzaken van gemeente Essen.

Contactgegevens aangifte Essen
Burgerzaken
Heuvelplein 23
2910 Essen
T. 03/ 670 01 30
F. 03/ 670 01 58

W. https://www.essen.be

Documenten en gegevens

Bij het aangeven van de geboorte van je kindje heb je de volgende gegevens en papieren nodig:  

  • Een geldig legitimatiebewijs van beide ouders (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsvergunning);
  • Bij digitale aangifte: DigiD (digitale handtekening) van de aangever en BSN (BurgerServiceNummer) van de moeder;
  • Indien van toepassing: je trouwboekje;
  • Indien van toepassing: een afschrift van de erkenningsakte ongeboren vrucht;
  • Indien van toepassing: een afschrift van de akte van naamskeuze.
  • Verklaring van geboorte, gegeven door de verloskundige die de bevalling deed