Bevalling

Een bevalling is niet niks. Het is een spannende gebeurtenis, vooral wanneer je in verwachting bent van je eerste kindje en je niet goed weet wat je van de bevalling kunt verwachten. Maar ook bij een volgend kindje weet je niet hoe de bevalling zal verlopen. Bovendien beleeft iedere vrouw haar bevalling weer anders. Daarom wil je kunnen vertrouwen op goede begeleiding. Deze begeleiding krijg je van de ervaren verloskundigen van Centrum voor Verloskunde ROOS in Roosendaal!

Coaching

Als het allemaal niet gaat zoals je had gehoopt

Wil je meer informatie over echo's?

Wil je graag meer weten over de verschillende echo's? Of ben je pril zwanger en wil je je graag aanmelden bij Centrum voor Verloskunde ROOS? Neem gerust contact met ons op. We vertellen je graag meer!

Thuisbevalling of poliklinische bevalling

Ben je onder controle bij Centrum voor Verloskunde ROOS in Roosendaal, dan kun je ervoor kiezen om thuis te bevallen of om poliklinisch te bevallen (in het ziekenhuis). In beide gevallen krijg je begeleiding van één van onze verloskundigen. Krijg je in je zwangerschap te maken met complicaties of treden er tijdens de bevalling problemen op, dan sturen wij je door en beval je in het ziekenhuis onder de verantwoordelijkheid van een gynaecoloog. De gynaecologen die bij ROOS spreekuur houden, doen bevallingen in het Moeder en Kindcentrum in Bergen op Zoom. 

Poliklinisch bevallen

Ga je poliklinisch bevallen? Dan kun je ervoor kiezen om je kindje te krijgen in het Bravis Moeder & Kindcentrum in Bergen op Zoom óf in het in geboortecentrum in het Amphia Ziekenhuis in Breda.

Verblijf van moeder in het Bravis Moeder & Kindcentrum met gezonde baby

Als je als moeder  na de bevalling om medische redenen in het ziekenhuis moet blijven, mag je baby bij jou in het ziekenhuis blijven. Als de baby verder gezond is, brengen wij de verblijfkosten in rekening bij jouw zorgverzekeraar. Deze kosten worden volledig vergoed door de zorgverzekeraar. Omdat kinderen geen eigen risico hebben, brengt de zorgverzekeraar deze kosten niet bij je in rekening.

Verblijf van baby in het Bravis Moeder & Kindcentrum met gezonde moeder

Als de baby na de bevalling om medische redenen in het ziekenhuis moet blijven, en jij als gezonde moeder daarom ook in het ziekenhuis verblijft, zijn daar  kosten aan verbonden. Wij brengen jouw verblijfskosten in rekening bij je zorgverzekeraar. Deze  kosten vallen vaak onder het eigen risico!

Overplaatsing  naar een ander ziekenhuis

Het kan zijn dat jij en de baby om een medische of andere reden overgeplaatst worden naar een ander ziekenhuis. De kosten hiervoor worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Houd er rekening mee dat niet alle kosten vergoed worden en dat je het verplichte eigen risico moet betalen!

Vragen over vergoeding of betaling?

Heb je vragen over de vergoeding of de betaling? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

 

Veelgestelde vragen