Blogs

Geboorteverlof partner

In Nederland heb je als moeder recht op zes weken zwangerschapsverlof vóór je bevalling, en minstens tien weken bevallingsverlof als je baby eenmaal geboren is. Voor vaders (of vrouwelijke partners) was dat tot voor kort anders; zij kregen slechts twee dagen vrij: één dag voor de bevalling, en één dag voor de aangifte van de geboorte van de baby bij de gemeente. Gelukkig is dat nu anders en hebben ook de partners recht op meer geboorteverlof.

Eén werkweek doorbetaald geboorteverlof

Sinds 2019 krijgen partners éénmaal het aantal uren dat ze per week werken aan geboorteverlof. Werkt je partner bijvoorbeeld vier dagen van acht uur, dus 32 uur? Dan is dat de hoeveelheid geboorteverlof die je partner krijgt. Zijn of haar werkgever betaalt het salaris tijdens dit verlof volledig door. Overigens hoeft dit verlof niet direct na de bevalling te worden opgenomen; de tijd mag worden verdeeld in de vier weken na de geboorte van de baby. 

Aanvullend geboorteverlof

Sinds 2020 is er nog een extra vorm van verlof voor de partners mogelijk: aanvullend geboorteverlof. Je partner kan daarbij maximaal vijf werkweken (oftewel: vijf keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof opnemen. Je partner krijgt dan geen salaris, maar een uitkering via het UWV. Het aanvullend geboorteverlof kan pas worden opgenomen nadat het eerste geboorteverlof is opgenomen en moet binnen zes maanden na de geboorte worden opgenomen. 

Hoe is het eigenlijk geregeld in andere landen?

Als het over geboorteverlof voor partners gaat, komt meestal al snel het Zweedse voorbeeld naar voren. In dit land krijgen allebei de ouders na de geboorte veertien dagen betaald verlof. Daarna krijgen ze in totaal 480 dagen (!) verlof, waarvan de vader (of partner) minimaal drie maanden moet opnemen. In de landen om ons heen zijn de regelingen weer anders. In België bijvoorbeeld heeft de partner recht op vijftien werkdagen verlof, binnen vier maanden na de bevalling.