Wetenschappelijk onderzoek

De verloskundigen van Centrum voor Verloskunde ROOS in Roosendaal nemen deel aan diverse werkgroepen en wetenschappelijke onderzoeken. Zo hebben alle verloskundigen in 2014 actief deelgenomen aan de werkgroepen anesthesie en obstetrie, lokale perinatale audit, groepsvoorlichting en versie-commissie. Elke verloskundige kent hierdoor haar kwaliteiten en laat de praktijk hier de vruchten van plukken. Alle verloskundigen melden hun bijscholingen en andere inspanningen voor het vergroten van de kwaliteit van zorg in het Kwaliteitsregister Verloskundigen.

Deelname aan diverse onderzoeken

Eind 2013 hebben de medewerkers van Centrum voor Verloskunde ROOS in Roosendaal deelgenomen aan een onderzoek naar de ideale manier van integrale zorgverlening. Momenteel nemen de verloskundigen deel aan het project Mind2Care van het Erasmus MC. Hierbij wordt onderzocht wat de redenen zijn van vroeggeboorte en een te laag geboortegewicht. Hoe zijn de leefomstandigheden van de moeder geweest? Hierbij wordt ook gekeken naar psychopathologie, psychosociale problemen en gebruik van verdovende of verslavende middelen door de moeder. Een ander project is het ReproQ. Dit is een tevredenheidsonderzoek, dat door het Erasmus MC en het Utrecht MC is ontwikkeld, getest en gevalideerd in vier regio’s.

Hier kunnen jullie ons vinden


Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
T. (0165) 55 56 76
F. (0165) 39 67 63
M. info@verloskundigenroosendaal.nl