Informatie over onze praktijk

Hoe zit het met stagiaires, het beroepsgeheim, de kosten van verloskundige zorg en de afhandeling van een eventuele klacht? Lees meer op deze pagina.

Studenten en stagiaires

Bij Centrum voor Verloskunde ROOS werken we samen met Verloskunde Academie Rotterdam. Als we een stagiaire hebben, lees je dat op het prikbord in de wachtruimte en op onze Facebookpagina. Vaak voert een student in het begin samen met de verloskundige controles uit, maar na verloop van tijd kan hij of zij dat in overleg met de verloskundige ook zelfstandig doen. Wil je liever niet begeleid worden door een student, dan kun je dit aan de assistent of verloskundige doorgeven.

Beroepsgeheim

Alle verloskundigen, assistenten, gynaecologen en echoscopisten hebben een beroepsgeheim. Ze geven dus nooit zonder jouw toestemming informatie aan derden.

Klachten

Heb je een klacht over een medewerker van Centrum voor Verloskunde ROOS? Praat hier dan eerst met de betreffende persoon over. Misschien is er sprake van een misverstand dat in een gesprek kan worden opgelost. Levert een gesprek niets op – of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan – dan kun je de klacht voorleggen aan de geschillencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Kosten verloskundige zorg

Verloskundige zorg kent vaste maximumtarieven en wordt vergoed via je basisverzekering. Hiervoor geldt geen eigen risico. Je bent hier dus altijd volledig voor verzekerd. Dat geldt ook voor de counseling (uitleg) over prenatale screening en het structureel echoscopisch onderzoek (20 weken echo). De combinatietest wordt meestal niet vergoed zonder medische noodzaak. Wil je meer weten over de vergoedingen? Bekijk dan de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.