Echo's

De echo's worden gemaakt door verloskundigen van ROOS die zich hebben gespecialiseerd tot echoscopist. Alle echo's in eigen praktijk!

Wij voeren echo’s om diverse redenen uit:

De pretecho’s worden gemaakt door Babylook.

Nuttige informatie

Een echo kan via je buik (uitwendig) of vaginaal (inwendig) gemaakt worden. Bij de uitwendige echo aan het begin van je zwangerschap is het beter dat je een volle blaas hebt, zodat de baarmoeder omhoog geduwd wordt en het beeld duidelijker is. Zorg dat je een volle blaas hebt als je voor een echo komt (drink één uur voor de echo drie glazen water). Voor een vaginale echo zullen we altijd vragen eerst naar het toilet te gaan omdat een volle blaas juist een belemmering is. Heb je om een bepaalde reden moeite met een vaginaal echo-onderzoek, geef dit van tevoren aan. Daarnaast begeleiden onze echoscopisten ook echoscopisten in opleiding. Heb je bezwaar tegen begeleiding door een student, dan kun je dit ook aan de assistent of verloskundige doorgeven. Het is bij de echo's niet toegestaan om foto's of filmpjes te (laten) maken.

Andere kinderen meenemen

Eventuele broertjes en zusjes mogen meekomen naar de zwangerschapscontroles. Enkel bij de echo’s kan dit moeilijk zijn als we een afwijking ontdekken. Uit ervaring weten we dat dit voor kinderen erg ingrijpend is als hun ouders slecht nieuws krijgen. Ook is het voor de ouders zelf belangrijk dat ze rustig uitleg krijgen zonder zich over een ouder kindje te moeten ontfermen. Daarom vragen we om zonder kinderen naar de nekplooimeting en 20 weken echo te komen.

Vergoeding zorgverzekering

Iedere zwangere vrouw heeft de mogelijkheid om voor een combinatietest of 20 weken echo te kiezen. Kies je voor een combinatietest zonder dat er een medische reden is, dan wordt deze test niet vergoed door de zorgverzekering. Vanuit het basispakket wordt één termijnecho en de 20 weken echo vergoed. De vlokkentest en de vruchtwaterpunctie worden enkel verricht als er een medische reden voor is – deze worden dan ook altijd vergoed.

Handige websites

Hier kunnen jullie ons vinden


Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
T. (0165) 55 56 76
F. (0165) 39 67 63
M. info@verloskundigenroosendaal.nl