Overige praktijkinformatie

Om ervoor te zorgen dat er in Roosendaal deskundige verloskundige zorg is én blijft, werken de twee teams samen met de Verloskunde Academie in Rotterdam. Uiteraard geldt voor alle medewerkers in onze verloskundige praktijk in Roosendaal het beroepsgeheim. Hieronder lees je meer over de kosten van onze zorg, onze klachtenprocedure en over de kosten van verloskundige zorg.

Studenten en stagiaires

Bij Centrum voor Verloskunde ROOS werken we samen met Verloskunde Academie Rotterdam. Zodra er studenten bij ons centrum stage lopen, dan kondigen wij dit aan op het prikbord in de wachtruimte en op onze Facebookpagina. Vaak zal een student samen met de verloskundige controles uitvoeren. Is de student na verloop van tijd voldoende bekwaam, dan kan hij of zij in overleg met de verloskundige ook zelfstandig controles uitvoeren. Heb je bezwaar tegen begeleiding door een student, dan kun je dit aan de assistent of verloskundige doorgeven.

Beroepsgeheim

Belangrijk om te weten is dat verloskundigen, assistenten, gynaecologen en echoscopisten een beroepsgeheim hebben en dus nooit zonder jouw toestemming informatie aan derden zullen geven of meedelen.

Klachten

Heb je een klacht over een medewerker van Centrum voor Verloskunde ROOS? Praat hier dan eerst met de betreffende persoon over. Misschien is er sprake van een misverstand dat in een gesprek kan worden opgelost. Levert een gesprek niets op – of zijn er redenen om dat gesprek niet aan te gaan – dan kun je de klacht voorleggen aan de Klachtencommissie van de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Kosten verloskundige zorg

Omdat verloskundige zorg en kraamzorg in het basispakket zijn opgenomen, ben je als zwangere vrouw hiervoor volledig verzekerd. Dit geldt ook voor de counseling (uitleg) over prenatale screening en het structureel echoscopisch onderzoek (20 weken echo). De combinatietest wordt meestal niet vergoed. Wil je meer weten over de vergoedingen? Bekijk dan de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Handige websites

Waarom kiezen voor Centrum voor Verloskunde ROOS?

 • Deskundige verloskundigen met jarenlange ervaring
 • Persoonlijke benadering
 • Laagdrempelig contact
 • Gespecialiseerd in badbevallingen thuis en in het ziekenhuis
 • Nauwe samenwerking verloskundigen en gynaecologen
 • Thuisbevallingen en poliklinische bevallingen
 • Bij klachten of vragen 24/7 bereikbaar
 • Echo’s vinden plaats in eigen centrum in Roosendaal
 • Anticonceptie- en avondspreekuur
 • Plaatsen en verwijderen spiralen
 • Unieke groepsspreekuren met CenteringPregnancy
 • Opgenomen in Kwaliteitsregister Verloskundigen

Hier kunnen jullie ons vinden


Boerhaavelaan 25
4708 AE Roosendaal
T. (0165) 55 56 76
F. (0165) 39 67 63
M. info@verloskundigenroosendaal.nl