Nieuws

Update coronamaatregelen 12 mei

Na overleg met de gynaecologen, ziekenhuizen en kraamcentra in onze regio zijn er vanaf maandag 11 mei een aantal versoepelingen in de maatregelen die we moeten nemen in verband met de Corona-crisis. Het is belangrijk om rustig uit te gaan breiden om het risico op besmetting voor jullie en onszelf zo laag mogelijk te houden. De versoepelingen die landelijk aangekondigd zijn, kunnen niet in elke regio meteen allemaal doorgevoerd worden.

In onze regio, Brabant, hebben we het volgende afgesproken: 

Tijdens je zwangerschap:

  • Partners of maximaal één andere begeleider (geen kinderen) mogen weer mee bij de termijnecho (tussen 10 en 12 weken) en de 20-weken-echo, maar nog niet bij vitaliteitsecho's (tussen 6 en 9 weken), groei- en liggingsecho's. Als de wachtkamer te vol dreigt te raken, zal aan de partner gevraagd worden om buiten te wachten en op afroep binnen te komen.
  • De partner kan helaas nog niet bij de gewone controles aanwezig zijn. Dit is nog een te grote stap, ook met het oog op de drukte in de wachtkamer. Uitzondering hierop is de versie bij een stuitligging en een spoedconsult op het Bravis Moeder & Kindcentrum.
  • De pretechobureaus mogen weer open en laten ook één persoon extra, naast de zwangere, toe bij de echo.
  • De verloskundige controles blijven plaatsvinden volgens het aangepaste schema, dus iets minder vaak dan normaal. De intake/eerste controle blijft telefonisch. 
  • De Centering Pregnancy-bijeenkomsten zijn voorlopig nog geannuleerd.

Bevalling

De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel. Wanneer je gaat bevallen mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte aanwezig zijn. Dit geldt zowel voor de thuisbevalling als voor de bevalling in het Bravis Moeder & Kindcentrum, óók niet op de gang of ergens anders in het gebouw. Ook kraamvisite na de bevalling is niet gewenst. Moet je langer in het Bravis Moeder & Kindcentrum blijven, informeer dan even naar de dan geldende regels.

Kraamvisites

  • Kraamvisites gaan we zoveel mogelijk telefonisch doen, zolang de situatie dat toelaat. Eén keer per kraambed komt de verloskundige langs, meestal rond dag 4. Dit gaat uiteraard in overleg met jou. Als het medisch noodzakelijk is, komen we natuurlijk vaker.
  • Wanneer we op kraamvisite komen, willen we zo min mogelijk andere mensen treffen. Zorg er dus voor dat er geen visite aanwezig is als de verloskundige langskomt.
  • Wanneer jij of een van je huisgenoten gezondheidsklachten ontwikkelt, bel ons daar dan even over.

Overig

Spiralen worden in overleg weer geplaatst, indien er een goede reden is.

Meer weten?

Wij merken dat deze situatie veel vragen oproept. Voor het meest recente antwoord op dit soort vragen verwijzen wij jou naar de site van het RIVM. Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met corona bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij niet-zwangere personen. 

Gezondheidsklachten?

Voor jullie en onze gezondheid en veiligheid wijzen wij je op een paar belangrijke praktische zaken:
Heb je één of meerdere symptomen van COVID-19? Koorts, hoesten, benauwdheid of keelpijn? Bel ons dan eerst via 0165-555676 en kom NIET naar de praktijk!

Let op:

Bij een toename van het aantal coronagevallen kan de versoepeling van de maatregelen weer teruggedraaid worden. 

Waarborgen van de zorg

Wij hopen met bovenstaande maatregelen de verspreiding zoveel mogelijk te beperken. Wanneer een groot deel van de totale bevolking ziek is, kan ook onze verloskundigenpraktijk hierdoor getroffen worden. Mochten wij door corona de zorg voor de praktijk niet kunnen uitvoeren – bijvoorbeeld omdat al onze verloskundigen op hetzelfde moment ziek zijn - dan kunnen wij terugvallen op omliggende praktijken, huisartsen en ziekenhuizen. We hebben met de omliggende verloskundigenpraktijken een continuïteitsplan gemaakt, zodat we de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord kunnen blijven geven.

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven jullie de komende tijd zo goed mogelijk van zorg én informatie voorzien.

Vriendelijke groet en een goede gezondheid gewenst, namens alle verloskundigen en assistentes van Centrum voor Verloskunde ROOS.