Blogs

“De blijdschap die je door de telefoon hoort, blijft mooi”

Ben je zwanger en bel je voor jouw eerste afspraak naar Centrum voor Verloskunde ROOS? Dan zijn onze assistentes Christel Liebau en Petra van Kalmthout de eerste teamleden die jij spreekt. Gedurende jouw zwangerschap regelen ze veel voor jou. 

Christel was de eerste assistente die bij Centrum voor Verloskunde ROOS in dienst kwam, inmiddels achttien jaar geleden. “In eerste instantie had ik niet zoveel te doen – ik kwam vanuit een huisartsenpraktijk en in het begin nam ik voornamelijk de telefoon aan. Gaandeweg kreeg ik meer taken toebedeeld en kreeg ik het zo druk, dat er versterking nodig was.” 

Verhuizing en samenwerking

Petra: “Twaalf jaar geleden ben ik hier komen werken, vanuit een functie als verpleegkundige. Ik was net naar Brabant verhuisd, zocht een nieuwe uitdaging en zag de vacature bij ROOS. Ik ben hier 18 uur per week te vinden, met name achter de balie.” Een belangrijke mijlpaal was voor beide dames de verhuizing van de Marnixlaan naar het Poortgebouw bij het ziekenhuis. “Niet alleen de verhuizing zelf, maar ook de directe samenwerking met de gynaecologen en hun assistentes was nieuw voor ons. ROOS was één van de eerste verloskundigenpraktijken met zo’n samenwerking en dat is zeker positief uitgepakt voor onze cliënten”, vertelt Petra.  

Alles goed geregeld

Als zwangere vrouw – of wanneer je een afspraak maakt voor het plaatsen van een spiraal – zijn Christel en Petra jouw eerste aanspreekpunt. Petra: “Wij vinden het allebei heel belangrijk dat je je hier welkom voelt als cliënt – we hebben het hier nooit over patiënten, want zwangerschap is geen ziekte. We proberen ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk geregeld wordt. Dat alle afspraken goed kloppen, dat we bijvoorbeeld dossiers van eventuele eerdere zwangerschappen hebben en dat alle administratieve zaken met de zorgverzekeraar worden afgehandeld. Daarnaast zijn we allebei betrokken bij Centering Pregnancy. Zo staan we nog dichter bij onze cliënten. Dat is echt uniek.” Christel: “Je merkt ook dat de vrouwen hun zwangerschap intensiever beleven met Centering Pregnancy. Dat we nu vanwege corona tijdelijk geen bijeenkomsten kunnen houden, vind ik echt jammer.”

Partners meer betrokken

In de loop der jaren is er veel veranderd binnen de verloskunde. “Toen ik begon waren de 20-wekenecho of combinatietest nog niet standaard, laat staan dat er een NIPT was”, vertelt Christel. 
Petra: “Waar mensen vroeger heel blij waren met één echo, willen cliënten er nu soms meerdere – ook al is het vanuit medisch oogpunt niet nodig. Men vertrouwt minder op het eigen lichaam. Vroeger ging je er vanuit dat het goed ging, tot het tegendeel werd bewezen. Nu lijkt dat soms andersom. Wat wel heel positief is, is dat de partners nu veel meer betrokken zijn bij de zwangerschap. Ze komen naar bijna iedere controleafspraak mee. Dat vind ik een heel leuke ontwikkeling.” 

Speciaal

Christel en Petra gaan nog altijd met veel plezier naar hun werk. “Het blijft toch iedere keer weer speciaal om betrokken te zijn bij één van de bijzonderste periodes in het leven van een vrouw”, vindt Christel. Petra: “Zeker wanneer je weet dat iemand bijvoorbeeld een lang traject met IVF achter de rug heeft en je krijgt dan dat telefoontje voor een eerste afspraak, voel je de blijdschap aan de andere kant van de lijn. Dat blijft bijzonder.”