Nieuws

Coronavirus 14-03-2020

Op dit moment heerst er, zoals jullie wellicht wel weten, in Nederland een grieppandemie (wereldgriep). Dat betekent dat veel mensen binnen een korte tijd dezelfde griep hebben. Het gaat om het Coronavirus. Dit virus veroorzaakt COVID-19. Om er voor te zorgen dat de verspreiding van dit virus gecontroleerd verloopt en we elkaar zo veel mogelijk kunnen beschermen, wordt de zorg voor de komende tijd beperkt tot dat wat noodzakelijk is.

In dit bericht informeren wij jullie over een aantal belangrijke zaken.

Wij merken dat deze situatie veel vragen oproept. Voor het meest recente antwoord op dit soort vragen verwijzen wij u naar de site van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus

Voor jullie en onze gezondheid en veiligheid wijzen wij u op een paar belangrijke zaken:

Heb je één of meerdere symptomen van COVID-19? Koorts, hoesten, benauwdheid of keelpijn. Bel dan eerst naar je verloskundige en kom NIET naar de praktijk!

Aanpassing van onze praktijkorganisatie tijdens de grieppandemie

Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat een infectie met COVID-19 bij zwangere vrouwen anders verloopt dan bij niet-zwangere personen. Omdat er nog beperkte data beschikbaar zijn over zwangere vrouwen en hun kinderen hebben de beroepsorganisaties NVOG, KNOV, NVK en RIVM besloten de RCOG-richtlijn te volgen.

Gezien het belang om verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen hebben wij kritisch gekeken hoe wij onze zorg hier zoveel mogelijk naar kunnen inrichten. Dit betekent een aantal aanpassingen, zodat nodige zorg door blijft gaan met zo min mogelijke kans op verspreiding.

Alle verloskundigenpraktijken in Noord-Brabant zullen deze afspraken naleven. Deze afspraken gelden tot in ieder geval 31 maart 2020. Omdat de situatie snel verandert, veranderen ook adviezen snel. Houd hierom je e-mail en de site/facebookpagina van onze praktijk in de gaten zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Spreekuren:

Het interval tussen de controles, indien geen klachten, wordt op advies van bovenstaande instanties groter gemaakt. Het uitsluiten van medische bijzonderheden krijgt voorrang.

Intake gesprekken (eerste controle) zullen telefonisch plaats gaan vinden.

Cliënten die in de komende weken een afspraak hebben op de praktijk, worden in de dagen vóór deze afspraak gebeld door de verloskundige of assistente van de praktijk. Controles die medisch gezien niet noodzakelijk zijn, zullen worden afgezegd. Controles die wel plaatsvinden, worden zo kort mogelijk gehouden. Dit betekent dat we alleen je bloeddruk en je buik controleren; vragen beantwoorden we telefonisch. Ook de echo’s worden beperk tot dat wat echt noodzakelijk is. Wij vragen je daarnaast ook om alleen naar deze controle toe te komen en geen kinderen, partner of andere familieleden mee te nemen. We begrijpen dat dit vervelend is, maar willen hiermee voorkomen dat zorgprofessionals onnodig veel mensen zien.

Om het spreekuur zo goed mogelijk op tijd te laten verlopen willen we je vragen op tijd te komen. Wij doen ons uiterste best zo op tijd mogelijk te werken, zodat de wachttijd zo beperkt mogelijk zal zijn in de wachtruimte. Vermijd contact met anderen in de wachtkamer door zoveel mogelijk afstand te houden.

Om ons allen te beschermen zal er geen speelgoed in de spreek- en wachtkamers liggen.

De Centering Pregnancy bijeenkomsten zijn geannuleerd.

Het plaatsen van spiralen zal voorlopig niet doorgaan.

Wanneer je de klachten hebt die hierboven genoemd zijn, willen we je nogmaals vragen om niet naar de praktijk te komen maar telefonisch contact op te nemen.

Sta je op het punt van bevallen?

De keuze voor een thuis- of ziekenhuisbevalling blijft. We kunnen de plaats van de bevalling opnieuw met je bespreken, ook met het oog op de bezetting van ziekenhuisbedden en de druk op het ziekenhuispersoneel. Wanneer je gaat bevallen mag er voorlopig maar één begeleider bij de geboorte (en überhaupt in het ziekenhuis) aanwezig zijn, dus ook niet op de gang of ergens anders in het ziekenhuis. Ook kraamvisite na de bevalling is niet gewenst. Moet je langer in het ziekenhuis blijven, dan gelden de regels die in het ziekenhuis worden gehanteerd.

Kraamvisites:

  • Kraamvisites gaan we zoveel mogelijk telefonisch of via videobellen doen, zolang de situatie dat toelaat.
  • anneer we wel op kraamvisite komen willen we zo min mogelijk andere mensen treffen, dus graag geen visite aanwezig in huis als de verloskundige langs komt.
  • Wanneer jij of een van je huisgenoten klachten ontwikkelt, willen wij daar graag over gebeld worden.
     

Waarborgen continuïteit

Wij hopen met bovenstaande plannen de verspreiding zoveel mogelijk te beperken.

Wanneer een groot deel van de totale bevolking ziek is, kan ook onze verloskundigenpraktijk hiermee te maken krijgen. Mochten wij door COVID-19 de zorg voor de praktijk niet kunnen dragen, kunnen wij altijd terugvallen op omliggende praktijken, huisartsen en ziekenhuizen. Wij hebben met de omliggende verloskundigenpraktijken een continuïteitsplan gemaakt, zodat we de zorg tijdens de zwangerschap, bevalling en kraambed verantwoord kunnen blijven geven.

(Let op: dit geldt alleen als wij allemaal op hetzelfde moment ziek zijn! Wij zullen jullie op dat moment uiteraard informeren)

Als je na het lezen van deze informatie nog vragen hebt, dan kun je die natuurlijk altijd aan ons stellen. Wij blijven jullie de komende tijd zo goed mogelijk van zorg én informatie voorzien.

Vriendelijke groeten en een goede gezondheid gewenst namens alle verloskundigen in Noord-Brabant